© 2020 – کلیه حقوق برای دهکده زبان محفوظ است.

  • فلکه اول صادقیه / ابتدای ستارخان / جنب کریستال سنتر
  • شعبه دوم: پاسداران / ابتدای شریعتی