تقاضا به عنوان خدمات حمل و نقل به عنوان تجارت

به نظر می رسد شرکت ها اصطلاح “مشاوره نوبت دهی” را دوست ندارند ، زیرا این نشان دهنده عدم موفقیت است. واقعیت این است که مشاوره چرخش نشان دهنده موفقیت در تحقق شرکت در جهت اشتباه است. تنها زمانی که شرکت شکست می خورد ، زمانی است که امکان انجام معاملات دیگر وجود ندارد. ما به شركتها كمك مي كنيم تا در جهت هاي سودآور تر به جايي برسند كه بتوانند گسترش و رشد كنند. اجتناب ناپذیر است که شرکت ها دست به چند اشتباه بزنند. ما به آنها کمک می کنیم تا این اشتباهات را اصلاح کنند.

ما به شرکتها کمک می کنیم تا سرمایه گذاری های غیرانتفاعی خود را به چیزی که برای آنها سودمند است تبدیل کنند. تخصص ما در فهمیدن چیزی است که یک شرکت را خاص می کند و چه چیزی باعث برجسته شدن آن می شود.

برای یک آزمایشگاه دارویی پیشرو ، موفقیت و رشد فروش دو رقمی با هزینه ای همراه بود: یک زنجیره تأمین بیش از حد که تهدید به کاهش سهم بازار می کند.

اکنون کارمندان آرگوزو قدرت بیشتری دارند. Arguzo همچنین از مزایای تهیه گزارش بلافاصله در صورت لزوم استفاده می کند. آنها اکنون می توانند بر اساس آخرین داده های زمان واقعی تصمیم گیری در مورد پرواز را انجام دهند.

این تلاش ، عملکردهای برنامه ریزی و اجرای شرکت را به شدت بهبود بخشید ، یک سیاست جدید سهام را ایجاد کرد که SKU های خاص و متغیرهای کلیدی را به خود اختصاص داده ، روند آماده سازی سفارش را ساده تر کرده و زمان حمل و نقل توزیع را کاهش می دهد.

ما به شرکتها کمک می کنیم تا سرمایه گذاری های غیرانتفاعی خود را به چیزی که برای آنها سودمند است تبدیل کنند. تخصص ما در فهمیدن چیزی است که یک شرکت را خاص می کند و چه چیزی باعث برجسته شدن آن می شود.

اکنون کارمندان آرگوزو قدرت بیشتری دارند. Arguzo همچنین از مزایای تهیه گزارش بلافاصله در صورت لزوم استفاده می کند. آنها اکنون می توانند بر اساس آخرین داده های زمان واقعی تصمیم گیری در مورد پرواز را انجام دهند.

این تلاش ، عملکردهای برنامه ریزی و اجرای شرکت را به شدت بهبود بخشید ، یک سیاست جدید سهام را ایجاد کرد که SKU های خاص و متغیرهای کلیدی را به خود اختصاص داده ، روند آماده سازی سفارش را ساده تر کرده و زمان حمل و نقل توزیع را کاهش می دهد.

ما به شرکتها کمک می کنیم تا سرمایه گذاری های غیرانتفاعی خود را به چیزی که برای آنها سودمند است تبدیل کنند. تخصص ما در فهمیدن چیزی است که یک شرکت را خاص می کند و چه چیزی باعث برجسته شدن آن می شود.

 • یک
 • دو

به نظر می رسد شرکت ها اصطلاح “مشاوره نوبت دهی” را دوست ندارند ، زیرا این نشان دهنده عدم موفقیت است. واقعیت این است که مشاوره چرخش نشان دهنده موفقیت در تحقق شرکت در جهت اشتباه است. تنها زمانی که شرکت شکست می خورد ، زمانی است که امکان انجام معاملات دیگر وجود ندارد. ما به شركتها كمك مي كنيم تا در جهت هاي سودآور تر به جايي برسند كه بتوانند گسترش و رشد كنند. اجتناب ناپذیر است که شرکت ها دست به چند اشتباه بزنند. ما به آنها کمک می کنیم تا این اشتباهات را اصلاح کنند.

 • بهبود فروش و بهره برداری و برنامه ریزی تولید:

تیم ها تلاش خود را بر روی تعدادی از اهرم های S&OP با بالاترین ارزش انجام دادند تا روند روند برنامه ریزی فعلی را بررسی کنند ، شکاف های موجود در زیرساخت های برنامه ریزی را شناسایی کرده و از لحاظ تحلیلی درک تنوع تقاضا و عرضه را بررسی کنند.

 • سطح موجودی مناسب را تعیین کنید:

داروسازی با دارا بودن صدها دارو در بازار ، به روش صحیحی برای پیش بینی و مدیریت موجودی آنها نیاز داشت. تیمها با استفاده از تجزیه و تحلیل درصد مطلق مطلق (MAPE) ، مقادیر مناسب مواد اولیه و محصولات نهایی را با نقشه برداری واقعی در مقابل فروش پیش بینی شده بر روی مهمترین SKU تعریف کردند.

 • زنجیره تأمین را برای برنامه ریزی سفارش کاملی بهینه کنید:

این تشخیص از عوامل استرس زا که بر میزان فروش و خدمات تأثیر می گذارد ، تعیین کرد. این تیمها بر حل مسائل مربوط به سفارشات بالاتر از حد معمول و زمان سرب تأکید کردند که بر کل زنجیره تأکید تأکید شده و منجر به تأخیر در رسیدن داروها به مصرف کنندگان شد.

به نظر می رسد شرکت ها اصطلاح “مشاوره نوبت دهی” را دوست ندارند ، زیرا این نشان دهنده عدم موفقیت است. واقعیت این است که مشاوره چرخش نشان دهنده موفقیت در تحقق شرکت در جهت اشتباه است. تنها زمانی که شرکت شکست می خورد ، زمانی است که امکان انجام معاملات دیگر وجود ندارد. ما به شركتها كمك مي كنيم تا در جهت هاي سودآور تر به جايي برسند كه بتوانند گسترش و رشد كنند. اجتناب ناپذیر است که شرکت ها دست به چند اشتباه بزنند. ما به آنها کمک می کنیم تا این اشتباهات را اصلاح کنند.

 • بهبود فروش و بهره برداری و برنامه ریزی تولید:

تیم ها تلاش خود را بر روی تعدادی از اهرم های S&OP با بالاترین ارزش انجام دادند تا روند روند برنامه ریزی فعلی را بررسی کنند ، شکاف های موجود در زیرساخت های برنامه ریزی را شناسایی کرده و از لحاظ تحلیلی درک تنوع تقاضا و عرضه را بررسی کنند.

 • سطح موجودی مناسب را تعیین کنید:

داروسازی با دارا بودن صدها دارو در بازار ، به روش صحیحی برای پیش بینی و مدیریت موجودی آنها نیاز داشت. تیمها با استفاده از تجزیه و تحلیل درصد مطلق مطلق (MAPE) ، مقادیر مناسب مواد اولیه و محصولات نهایی را با نقشه برداری واقعی در مقابل فروش پیش بینی شده بر روی مهمترین SKU تعریف کردند.

 • زنجیره تأمین را برای برنامه ریزی سفارش کاملی بهینه کنید:

این تشخیص از عوامل استرس زا که بر میزان فروش و خدمات تأثیر می گذارد ، تعیین کرد. این تیمها بر حل مسائل مربوط به سفارشات بالاتر از حد معمول و زمان سرب تأکید کردند که بر کل زنجیره تأکید تأکید شده و منجر به تأخیر در رسیدن داروها به مصرف کنندگان شد.

به نظر می رسد شرکت ها اصطلاح “مشاوره نوبت دهی” را دوست ندارند ، زیرا این نشان دهنده عدم موفقیت است. واقعیت این است که مشاوره چرخش نشان دهنده موفقیت در تحقق شرکت در جهت اشتباه است. تنها زمانی که شرکت شکست می خورد ، زمانی است که امکان انجام معاملات دیگر وجود ندارد. ما به شركتها كمك مي كنيم تا در جهت هاي سودآور تر به جايي برسند كه بتوانند گسترش و رشد كنند. اجتناب ناپذیر است که شرکت ها دست به چند اشتباه بزنند. ما به آنها کمک می کنیم تا این اشتباهات را اصلاح کنند.

 • بهبود فروش و بهره برداری و برنامه ریزی تولید:

تیم ها تلاش خود را بر روی تعدادی از اهرم های S&OP با بالاترین ارزش انجام دادند تا روند روند برنامه ریزی فعلی را بررسی کنند ، شکاف های موجود در زیرساخت های برنامه ریزی را شناسایی کرده و از لحاظ تحلیلی درک تنوع تقاضا و عرضه را بررسی کنند.

 • سطح موجودی مناسب را تعیین کنید:

داروسازی با دارا بودن صدها دارو در بازار ، به روش صحیحی برای پیش بینی و مدیریت موجودی آنها نیاز داشت. تیمها با استفاده از تجزیه و تحلیل درصد مطلق مطلق (MAPE) ، مقادیر مناسب مواد اولیه و محصولات نهایی را با نقشه برداری واقعی در مقابل فروش پیش بینی شده بر روی مهمترین SKU تعریف کردند.

 • زنجیره تأمین را برای برنامه ریزی سفارش کاملی بهینه کنید:

این تشخیص از عوامل استرس زا که بر میزان فروش و خدمات تأثیر می گذارد ، تعیین کرد. این تیمها بر حل مسائل مربوط به سفارشات بالاتر از حد معمول و زمان سرب تأکید کردند که بر کل زنجیره تأکید تأکید شده و منجر به تأخیر در رسیدن داروها به مصرف کنندگان شد.